Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

Re-Start II

 
 

I když se pandemická situace v obou zemích výrazně zlepšila, je zřejmé, že nejistota ohledně realistických termínů, vhodných formátů a smysluplného zaměření projektů, která nás v posledních týdnech sužovala, ještě zcela neodezněla. 

Abychom v této chvíli ulehčili rozhodování ohledně budoucích projektů a umožnili vůbec jejich konání, rozhodli jsme se  vyhlásit nový mimořádný program podpory RE-START II, který nahrazuje a rozšiřuje stávající mimořádné programy (RE-START, Digitálně nebo venku?). Věříme, že se nám společně česko-německý restart podaří.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.

Program RE-START II je určen pro německé a české aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od července do prosince 2021 realizovat projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách. 

 

Výše podpory:
 

Maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů


 

Použití příspěvku: 


Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků. 

 

Podmínky podpory:


Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky: 
 

 • Projekt se musí uskutečnit v období od července do prosince 2021. 
   
 • Z podpory jsou vyloučeni žadatelé, kteří mohou požádat o podporu a uskutečnit své projekty v běžných lhůtách.
   
 • Podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB.

 

Způsob podání žádosti:
 

 • Žádosti se mohou podávat od 1.7.2021 nejpozději do 15.11.2021 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému. 
   
 • Rozhodnuto o nich bude vedením ČNFB ve zkráceném termínu. 

   

Pokyny k podání žádosti:

 • Na stránce „Popis projektu“ zaškrtněte „RE-START!”.
   
 • Žádost vyplňte v jednom jazyce. V obou jazycích musí být vyplněna pouze pole „Název projektu” a „Popis role projektového partnera”.
   
 • Do polí, která se obvykle vyplňují v jazyce projektového partnera, napište slovo „RE-START“.

Podání žádosti prostřednictvím online formuláře zde.

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti