Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Události

Jazyková animace pro všechny

 
 

Jazyková animace pro všechny

Česko-německá setkání mládeže žijí díky výměně a interakci mezi mladými lidmi z obou zemí. Ti se touto cestou vzájemně poznají, navazují přátelství a seznamují se s jazykem a životem v sousední zemi. Účinný pedagogický nástroj k cílenému zvýšení intenzity setkání a k podpoře zájmu o německý a český jazyk představuje česko-německá jazyková animace.  


Za tímto účelem Koordinační centrum česko-německých výměn Tandem vytvořilo s podporou Fondu budoucnosti binacionální jazykovou animaci, která propojuje poznávací aktivity a prvky skupinové dynamiky s hravou formou jazykové výuky. Animace mimořádně vhodná k odbourání zábran při navazování prvotních kontaktů a kromě toho umožňuje první setkání s jazykem sousední země


Fond budoucnosti velmi vítá realizaci takovéto jazykové animace v rámci česko-německých setkání mládeže a chtěl by motivovat projektové aktéry z oblasti práce s mládeží, aby jazykovou animaci do svého programu zařadili. Fond budoucnosti proto při posuzování projektových žádostí v určitých případech aktivně navrhne realizaci jazykové animace a za tímto účelem schválí dodatečné finanční prostředky. Nositel projektu si také o podporu může zažádat napřímo. V obou případech může Fond budoucnosti podpořit 100% nákladů spojených s realizací animace. Binacionální jazykovou animaci je třeba následně zde online objednat. 


Jiné formáty jazykové animace mohou být stejně jako doposud podpořeny v rámci klasické projektové žádosti.


Cílová skupina

 • školská a mimoškolská zařízení, která realizují česko-německá setkání dětí a mládeže 


Výše paušálu

 • 6.300 Kč popř. 250 €

 • to odpovídá 100% nákladů, které jsou spojeny s realizací uvedené binacionální jazykové animace. 


Obsah a délka jazykové animace 

 • délka: 3-4 hodiny

 • obsah: seznamovací aktivity, aktivity podporující formování skupiny a skupinovou dynamiku, aktivity s hravou formou jazykové výuky 

 • orientace na potřeby cílové skupiny, místní podmínky a na tematické zaměření daného setkání 


Podání žádosti

 • online žádost přes aplikaci Fondu

 • Pokyny k podání žádosti 

  • 1. Zažádání o „Jazykovou animaci pro všechny” v rámci normální projektové žádosti (Viz níže pdf "Zažádání v rámci žádosti")

  • 2. Separátní podání žádosti o podporu „Jazykové animace pro všechny“ (Viz níže pdf "Separátní žádost")Vyúčtování „Jazykové animace pro všechny” 

Výdaje na jazykovou animaci musí být doloženy kopií faktury a zároveň odpovídajícím platebním dokladem.Kontakt

Ingrid Koděrová

ingrid.koderova@fb.cz

+420 266 312 858

+420 722 288 117

 

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti