Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Dozorčí rada

 
 

Dozorčí rada (DR) kontroluje, zda jsou finanční prostředky Fondu budoucnosti účelně vynakládány a zda jsou v pořádku všechny další finanční záležitosti.  To se týká hospodaření Fondu budoucnosti, poskytování finanční podpory projektům  i investiční strategie. DR se pravidelně účastní zasedání správní rady. Podobně jako u správní rady jsou dva čeští a dva němečtí členové DR jmenováni ministrem zahraničí příslušné země. Také jejich funkce je čestná.
 

Členové dozorčí rady 2022/2023

Josef Kreuter
diplomat, ekonom, bývalý velvyslanec ve Švýcarsku a vedoucí Mise ČR při Evropských společenství v Bruselu

Pavel Maštálka
bývalý ředitel odboru Ministerstva financi ČR

Konrad Max Scharinger
Společnost pro zahraniční politiku (GfA) - první předseda předsednictva, emeritní velvyslanec

Susanne Sehlbach
Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, do roku 2018 právní zástupkyně nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (EVZ)


 

 

Dozorčí rada - archiv

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti