Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2012

Literární procházky německou Olomoucí

Žadatel:
Prof. Dr. Ingeborg Fialová
http://as.germanistika.cz/
Partner projektu:
Dr. Peter Becher
Adalbert Stifter Verein, München,
www.stifterverein.de
 
Cíl projektu Cílem projektu bylo seznámit široké publikum formou přitažlivé a čtivé publikace s množstvím obrazového materiálu s reflexí města Olomouce v německy psané literatuře autorů, jež jsou spjati s regionem.
 

Centrum pro výzkum moravské německé literatury při Katedře germanistiky FF UP v Olomouci se vedle základního výzkumu a badatelské práce v oblasti dějin, dějin kultury a dějin literatury německého jazyka spjatých s Moravou snažilo od počátku své existence prezentovat výsledky své badatelské činnosti také široké veřejnosti, a tak etablovat u českého publika poněkud diferencovanější pohled na dějiny a kulturu vlastní země – která byla až do roku 1945 vždy kulturou česko-německou.

Projekt „Toulky německou literární Olomoucí“ se vydělil jako část rozsáhlého shromažďování pramenů a informací ke kultuře německojazyčné části obyvatelstva Moravy. Pět let excerpovali členové výzkumného týmu z německy psané beletrie spojené s Olomoucí a okolím Olomouce topografické informace vztahující se k jednotlivým budovám, stavbám, institucím, krajinám, náladám olomouckého regionu, jak je zachytili jednotliví autoři německého jazyka spjatí s Olomoucí ve svých básních, dramatech, románech. Výstupem rozsáhlých rešeršních prací a jejich následného tvůrčího autorského zpracování je nyní reprezentativní dvojjazyčná publikace s bohatým obrazovým materiálem.

Tento popularizační projekt přispívá k obeznámení široké veřejnosti s částí kulturního dědictví Moravy, jež byla až dosud značně opomíjená. Vedle regionálního významu má tento projekt i další, zásadní význam: poukázat na spjatost tohoto regionu se středoevropským kulturním kontextem a propagovat jeho kulturní odkaz za hranicemi České republiky.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti