Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Obnova památek

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách

Žadatel:
Förderverein
Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk
Südböhmen e. V.
Ernst Wohlschläger
Töpferstr. 57
49078 Osnabrück
www.pfarrkirche-sonnberg.de
Partner projektu:
Biskupstvi českobudejovické
www.bcb.cz
 
Cíl projektu Česko-německá iniciativa směřující k obnově farního kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách.
 

V roce 2004 se přímo v jihočeském Žumberku sešla malá skupinka českých a německých idealistů se starostou obce a místním farářem, aby se navzdory všem limitům a překážkám pustili do zdánlivě nemožného: vesnický kostel sv. Jana Křtitele, který se poprvé připomíná ve 14. století a jemuž nyní hrozí zánik, má být zachráněn. Brzy nato je založena společná iniciativa a vytvořena formální základna pro financování a realizaci záchrany kostela: v roce 2005 vzniká spolek pro podporu kostela, vybírají se první dárcovské příspěvky a jsou uskutečněny první, zatím jen skromné stavební kroky k záchraně chrámu.

Nečekanou studenou sprchou je pro energicky nastartovanou iniciativu posudek znalce, který celkové náklady na rekonstrukci vyčíslil na více než 10 milionů korun (cca 400.000 €) – příliš těžké břemeno pro naše úsilí nastartované jako projekt „zdola“. Ale nenechali jsme se odradit, naopak se zintenzivňuje shromažďování darů, na palubu naší „lodi“ vstupují promientní a vlivní podporovatelé z Německa, Rakouska a České republiky. A navzdory všem těžkostem se daří zajistit financování, takže dnes, po téměř deseti letech od zahájení projektu, vyhlíží bilance následovně: přes 29.000 € shromáždili krajané v Německu a Rakousku a tuto sumu doplnily významné dotace od země Horní Rakousy (Linec), Augšpurské diecéze a spolku „Glaube und Heimat“ (Beilngries). Celkem se získalo z darů 86.500 € (cca 2,16 milionu Kč), které jako „vlastní prostředky“ tvoří vlastní základ financování projektu. K tomu přistupují příspěvky z veřejných zdrojů ve výši téměř 8 milionů Kč: Ministerstvo kultury ČR podpořilo projekt více než 3,6 miliony Kč (cca 145.000 €), Evropská unie věnovala přes 2,5 milionu Kč (cca 101.000 €), Jihočeský kraj přispěl částkou 723.000 Kč a obec Žár se na sanačních pracích podílela obnosem ve výši 40.000 Kč. Opomenout pak nelze ani Česko-německý fond budoucnosti, který poskytl na žumberský projekt celkem 1,08 milionu Kč.

Postupují také sanační práce, které jsou od roku 2005 plynule krok za krokem prováděny v návaznosti na dostupnost finančních prostředků a které zastřešil náš český partner, Biskupství českobudějovické. Jako symbolická odměna "z vyšších míst" jsou při opravě interiéru objeveny a následně profesionálně restaurovány cenné pozdně gotické a renesanční fresky, které vzbuzují pozornost i v odborných kruzích a přispívají ke zviditelnění kostela i mimo jihočeský region.

A pak konečně přichází rok 2013: 5. října 2013 jsou v Žumberku slavnostním aktem a slavnostní bohoslužbou za hojné účasti veřejnosti uctěny jednak úspěšná záchrana a obnova kostela sv. Jana Křtitele coby architektonické památky a současně sakrálního prostoru, jednak pětisetleté výročí starobylého chrámu.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Ernst Wohlschläger, hlavní organizátor, předseda podpůrného spolku "Förderverein Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk Südböhmen e.V."
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Jiří Paďour, emeritní biskup, Biskupství českobudějovické
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Zástupce Česko-německého fondu budoucnosti: ředitel PhDr. Joachim Bruss, referentka Soňa Dederová (2. Reihe, v. r.)
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti