Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol

Žadatel:
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola
Komenského nám. 22
570 12 Litomyšl
Tel.: 461614550
Partner projektu:
Oberstufenzentrum 1 Barnim, Abtg. 3
Hans-Wittwer-Str. 7
163 21 Bernau bei Berlin
Tel.: (03338) 709303
www. osz1.barnim.de
 
Cíl projektu V našem projektu bychom chtěli žákům a studentům pootevřít dveře do sousední země. Společně s naší partnerskou školou ve spolkové zemi Braniborsko bychom jim chtěli ukázat životní styl, vzdělávací a pracovní možnosti a perspektivy partnerů v sousední zemi. Jazyková kompetence je nedílnou součástí tohoto procesu.
 

Náš projekt se uskutečnil v termínech 09. 09. – 13. 09. 2013 (Schlaubetal) a 24. 11. – 30. 11. 2013 (v Litomyšli).

Hlavním mottem letošního pobytu v Německu bylo heslo „Spolu a ne vedle sebe“. Žáci a studenti si měli během společných aktivit v průběhu celého týdne vyzkoušet pocity člověka s hendikepem v různých situacích, získat nové zkušenosti a učit se tvořit tým.

Hlavní důraz byl kladen na prvky prožitkové pedagogiky, důvěry i sebedůvěry, zodpovědnosti a podobně. Mezi zajímavé činnosti patřily například lezení na bedny s jištěním lanem, lukostřelba, slepecká karavana či noční hra.

Od druhé poloviny pobytu se žáci rozdělili do čtyř smíšených skupin a každá připravila divadelní scénku na téma „Spolu a ne vedle sebe“.

V Litomyšli byly na programu odborné hospitace ve výuce, návštěvy mateřských a základních škol a školních družin a některých kulturních institucí našeho města. Němečtí partneři vysoko hodnotili úroveň zejména našich výchovných předmětů – výtvarné, hudební, dramatické a tělesné výchovy a nadšeni byli hudebním workshopem a hodinou tanečních. Inspirativní byla rovněž návštěva Prahy, kde jsme navštívili Velvyslanectví BRD se zajímavou připomínkou nedávných dějin – uprchlíci z DDR v budově velvyslanectví. Poté prošli celé historické centrum ve smíšených česko-německých skupinkách.

Naši partneři odjížděli domů, podle vlastních slov, s novými představami o životě v naší zemi a všichni shodně tvrdí, že toto rozhodně nebyla jejich poslední návštěva u nás.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
Litomyšl a Bernau bei Berlin: Výměna žáků a studentů partnerských škol
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti