Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Mládež a školy

Hudba nezná hranice 2012

Žadatel:
Mgr. Jaroslav Vykoukal
ZŠ Liberec
Aloisina výšina 642
Liberec 15
www.zs-aloisinavysina.cz
Partner projektu:
Norbert Worofka
Andert-Mittelschule Ebersbach
Sachsenstrasse 41
Ebersbach
 
Cíl projektu Cílem projektu je pokračování v započaté spolupráci se školami v našem regionu. Navazujeme na projekty uskutečněné od roku 1999, do kterých jsme zapojili veřejnost našich měst a obcí.
 

V období září 2012 až prosince 2012 chceme opět prohloubit spolupráci našich pěveckých sborů, zorganizovat týdenní soustředění Česko-německého Eurochoru a v návaznosti na něm cyklus koncertů v České republice a Německu.

Na podzim letošního roku (2012) uplyne 13 let od podepsání první dohody o spolupráci mezi školami v Liberci a Ebersbachu a jejich pěveckými sbory. Budeme-li hodnotit uplynulých třináct let, nesmíme opomenout fakt, že uskutečnění jednotlivých akcí úzce souvisí s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Očekávaný efekt letošního projektu je tedy potvrzený mnohaletou zkušeností.

V tomto roce škola navíc slaví 25tileté výročí vzniku školy. Jelikož projekt „Hudba nezná hranice“ je s historií školy úzce spjat, bude koncert česko-německého Eurochoru důležitou součástí oslav.

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
Hudba nezná hranice 2012
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti