Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Seznam aktuálně schválených projektů

 
 

ČÍSLO / NR.

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

4_20_4967

4967

Mezinárodní fotbalový turnaj a herní slavnost pro hendikepované / Internationales Fußballturnier und Spielefest für behinderte Menschen

4.400

EUR

6_20_6366

6366

Ze starého udělej nové / Aus Alt mach Neu

3.822

EUR

8_20_7062

7062

V centru Jeseníky/ Altvater festival pro umění, literaturu a hudbu / Im Zentrum Jeseníky/ Altvater Festival für Kunst, Literatur und Musik

6.500

EUR

4_20_7120

7120

6. Česko-německý festival práva 2020 / 6. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 2020

216.000

CZK

5_20_7710

7710

Rozšíření mezinárodních kompetencí prostřednictvím rozšiřování partnerských vztahů škol z Halle a Plzně / Interkulturelle Kompetenzerweiterung durch Ausbau der Schulpartnerschaft Halle-Plzen

850

EUR

7_20_8326

8326

Dřevo - materiál pro budoucí generace Evropy / Holz - Material für zukünftige Generationen Europas

70.680

CZK

2_20_8533

8533

Partnerstvím 2. Základní školy Hořovice a Christian-Erbach Realschule plus Gau-Algesheim k environmentální udržitelnosti a zdravému životnímu stylu / Mit der Partnerschaft der 2. Grundschule Hořovice und der Christian-Erbach Realschule plus Gau-Algesheim

190.000

CZK

5_20_8651

8651

Podivín, který okrášlil svět aneb vzpomínání na Gustava Ginzela
Kniha v německém jazyce (překlad z češtiny) / "Ein Sonderling, der die Welt verschönerte, oder Erinnerung an Gustav Ginzel"
Buch in deutscher Sprache (Übersetzung aus dem Tschechischen)

80.000

CZK

2_20_9102

9102

Rozvoj a význam kulturního života v Praze a v Bremerhavenu / Entwicklung und Bedeutung des kulturellen Lebens in Prag und in Bremerhaven

105.000

CZK

4_20_9248

9248

Digitalizace v interkulturní a jazykově heterogenní výuce na školách v bavorsko-českém příhraničí / Die Digitalisierung im interkulturellen und sprachheterogenen Unterricht an Schulen im bayerisch-tschechischen Grenzraum

210.000

CZK

7_20_9315

9315

Představujeme nejen Liberec našim přátelům z partnerské školy - duben 2020 / Wir stellen unseren Freunden aus der Partnerschule Stadt Liberec und mehr vor - April 2020

24.000

CZK

4_20_9390

9390

Program podpory mladých českých, německých a polských studentů umění a mladých umělců (v rámci 23. Mezinárodní drážďanské letní akademie výtvarných umění) / Nachwuchsförderprogramm für deutsche, tschechische und polnische Kunststudierende und junge Künstl

3.000

EUR

3_20_9424

9424

Setkávání mládeže / Jugendtreffen

50.000

CZK

8_20_9497

9497

MEZI SKLEM A PORCELÁNEM /deset karlovarských výtvarných umělců / ZWISCHEN GLAS UND PORZELLAN / Zehn Karlsbader bildendende Künstler

60.000

CZK

4_20_9498

9498

Pobyt na Mezinárodní letní univerzitě ve Fuldě (ISU) pro  vítěze literární soutěže  na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích  / Aufenthalt an der Internationalen Sommeruniversität (ISU) für die Gewinner des Literaturwettbewerbs am J.Jungmann Gymnasium

2.350

EUR

5_20_9521

9521

Vrstvy historie/Festival m3 / Schichten von Geschichte / Festival m3

130.000

CZK

2_20_9544

9544

Kudy kam v Praze! / Kreuz und quer in Prag

24.100

CZK

5_20_9639

9639

Brno a Stuttgart - Do hlubin dějin umění / Brünn und Stuttgart - Tief in die Kunstgeschichte

40.000

CZK

8_20_9644

9644

Glitch AG a Divadlo na cucky - BLACKOUT / Glitch AG und Divadlo na cucky - BLACKOUT

7.200

EUR

2_20_10093

10093

Digitálně internacionálně / Digital international

16.200

EUR

5_20_10140

10140

Abgelaufen: Umění z NDR (po NDR) / Abgelaufen: Kunst aus der DDR (nach der DDR)

150.000

CZK

3_20_10155

10155

Oltář Beuronské kaple / Der Altar in der Beuroner Kapelle

55.000

CZK

4_20_10163

10163

Česko-německá studia - podpora stipendistů / Deutsch-Tschechische Studien - Unterstützung der Stipendiatinnen/Stipendiaten

23.000

EUR

4_20_10164

10164

Certifikátové studium "Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region" - Praktický modul 2020 / Zusatzstudium "Kompetenzen für die bayerisch-tschechische Grenzregion"- Praxismodul 2020

3.400

EUR

2_20_10206

10206

Mládež utváří budoucnost (2020) / Jugend gestaltet Zukunft (2020)

200.000

CZK

4_20_10212

10212

řehsign VI - V jaké společnosti chceme žít - Umění diskuze / řehsign VI - In welcher Gesellschaft wollen wir leben - Die Kunst der Diskussion

120.000

CZK

8_20_10237

10237

WAND WIND WUND (Zdi - Vítr - Rozervání) / WAND WIND WUND

1.600

EUR

5_20_10272

10272

"Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge" - překlad a vydání knihy v českém jazyce / "Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge" - Übersetzung und Ausgabe des Buches in der tschechischen Sprache

250.000

CZK

6_20_10319

10319

Trilaterale Juleica
 / trilaterální juleica

4.500

EUR

4_20_10328

10328

Společná péče o zdraví je naše motivace XIV / Gemeinsame Gesundheitspflege ist unsere Motivation XIV

142.084

CZK

4_20_10330

10330

Festival porozumění bez hranic: hudební a dramatický workshop a jejich veřejná prezentace / Festival Verständigung ohne Grenzen: Musik - und Theaterworkshop und ihre öffentliche Darbietung

462

EUR

6_20_10331

10331

Společně do přírody / Gemeinsam Natur erleben

110.000

CZK

4_20_10332

10332

Nucená prostituce, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování dětí a mladistvých v německo-českých regionech / Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen in den deutsch- tschechischen Grenzregionen

2.300

EUR

4_20_10334

10334

Závislosti a cesta ke zdraví a svobodě / Süchte und der Weg zur Gesundheit und Freiheit

3.000

EUR

2_19_10337

10337

Výměnný pobyt žáků Triptis - Blovice / "Začínáme!"

20.770

CZK

5_20_10338

10338

Po českých a německých stopách protestantismu a katolicismu / Nach den tschechischen und deutschen Spuren von Protestantismus und Katholizismus

98.000

CZK

8_20_10339

10339

Festival Meeting Brno 2020 / Festival Meeting Brno 2020

200.000

CZK

2_20_10340

10340

Životní styly-krajina-svět, který má budoucnost? / Lebensstile - Landschaft - zukunftsfähige Welt?

65.000

CZK

3_20_10343

10343

Luční slavnosti - Slavnosti setkání s obcí Libá/Česká republika 2020
 / Wiesenfest - Begegnungsfest mit der Gemeinde Libá / Tschechien 2020

1.300

EUR

6_20_10344

10344

Dětské léto v Březnici 2020 / Kindersommer in Březnice 2020

48.500

CZK

2_20_10346

10346

Rakovník - Praha 2020 / Rakonitz - Prag 2020

31.500

CZK

6_20_10348

10348

25 let přátelství / 25 Jahren der Freundschaft

55.000

CZK

5_20_10350

10350

„Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk – Lauf – Praha“ / „Bedeutende Städte des Mittelalters an der goldenen Straße: Nürnberg- Lauf- Prag“

1.305

EUR

4_20_10352

10352

Standardizace dobrovolnictví I – příprava a vzdělávání / Standardisierung des Ehrenamtes I – Vorbereitung und Weiterbildung

150.000

CZK

3_20_10353

10353

Odsun / ODSUN-Abschub

18.000

EUR

6_20_10357

10357

Model United Nations konference - Nemecka skola v Praz / Model United Nations - Konferenz an der Deutschen Schule Prag

3.000

EUR

4_20_10358

10358

Heuhoj-Camp 2020: přeshraniční ochrana přírody ve Východních Krušných horách / Heuhoj-Camp 2020: grenzüberschreitender Naturschutz im Osterzgebirge

7.500

EUR

4_20_10361

10361

Po stopách našich židovských sousedů / Auf den Spuren unserer jüdischen Nachbarn

41.440

CZK

2_20_10362

10362

Překonání dělící čáry mezi mladistvými
 / Trennlinien zwischen den Jugendlichen überwinden

3.500

EUR

2_20_10365

10365

Příroda a my na Šumavě a v Bavorském lese - jak můžeme přispět? / Natur und wir im Böhmerwald und Bayerischen Wald - wie können wir helfen?

175.436

CZK

2_20_10367

10367

Praktika a výměna žáků Praha - Hamburk / Austauschpraktika von Schülern Prag - Hamburg

66.000

CZK

6_20_10368

10368

Zažit a naučit se 2020 – Intenzifikace česko-saské mezinárodní práce
 / Erleben und Lernen 2020 – Intensivierung der sächsisch-tschechischen internationalen Arbeit

6.000

EUR

7_20_10369

10369

Co nas spojuje - 45 let partnerstvi mezi skolami / Was uns verbindet - 45 Jahre Schulpartnerschaft

2.200

EUR

2_20_10372

10372

Kemp v divočině Falkenstein / Wildniscamp am Falkenstein

1.935

EUR

2_20_10374

10374

Mezikulturní kompetence a odborná orientace v zahraničí / Interkulturelle Kompetenz und berufliche Orientierung im Ausland

75.000

CZK

6_20_10377

10377

Kulturní opatření 2020 pro děti a mládež z Německa a Česka / Kulturelle Begegnungsmaßnahme 2020 für Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Tschechien

11.000

EUR

8_20_10379

10379

Poezie & Performance / Umění performance ve východní Evropě / Poetry und Performance / Die osteurpäische Perspektive.

240.000

CZK

8_20_10380

10380

Současná německá fotografie v Praze / Zeitgenössische deutsche Fotografie in Prag

90.000

CZK

2_20_10386

10386

Ty Wolle / Ty Wolle

3.500

EUR

8_20_10387

10387

Porozumění pracovním metodám a obchodním vztahům v České republice a Německu a prožívání pojmu „jedna Evropa“. / Arbeitsweisen und gewerbliche Zusammenhänge in den Ländern Tschechien und Deutschland verstehen und den Begriff "ein Europa" zu leben.

2.900

EUR

6_20_10388

10388

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne / Der beste Abfall ist der, der nie entsteht

145.000

CZK

5_20_10389

10389

Atomic Urbanism – The Transformation of the Landscapes and Cities of Johanngeorgenstadt and Jáchymov/Ostrov / Atomic Urbanism – The Transformation of the Landscapes and Cities of Johanngeorgenstadt and Jáchymov/Ostrov

3.000

EUR

8_20_10390

10390

Květnovské hudební slavnosti 2020 a účast na 28. Batzdorfských barokních slavnostech / Quinauer Musiktage 2020 und Teilnahme an den 28. Batzdorfer Barockfesttspielen

90.000

CZK

3_20_10393

10393

ŠEST SMYSLŮ BERLÍNA / SECHS SINNE - BERLIN

300.000

CZK

8_20_10396

10396

Německo-česká setkání 2020 / Deutsch-tschechische Begegnungen 2020

5.500

EUR

8_20_10397

10397

O Afázii / Über Aphasielehre

200.000

CZK

3_20_10398

10398

Zpěv - společná řeč mladých / Gesang - gemeinsame Sprache der Jugend

61.000

CZK

3_20_10401

10401

Studentská výměna mezi Gymnáziem Evolution Sázavská, Praha a Gymnáziem Hanse Sachse, Norimberk - část 2 / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Evolution Sázavská, Prag und dem Hans-Sachs-Gymnasium, Nürnberg - část 2

1.249

EUR

3_20_10402

10402

Německé hudební kontrasty na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2020 / Deutsche Musikkontraste während des Internationalen Musikfestivals Prager Frühling 2020

180.000

CZK

4_20_10403

10403

18. Umělecké sympozium Strömungen Proudění „Glocal Emotions“ / 18. Kunstsymposium Strömungen Proudění "Glocal Emotions"

7.000

EUR

8_20_10404

10404

East West European Jazz Orchestra TWINS 2020 / 2021 / East West European Jazz Orchestra TWINS 2020 / 2021

7.000

EUR

6_20_10406

10406

Budoucnost nám není jedno! / Unsere Zukunft ist uns nicht egal!

5.500

EUR

5_20_10407

10407

Pokračování vzájemné spolupráce mezi oběma školami a začlenění dalších žáků učících se německý jazyk jako druhý cizí jazyk / Fortsetzung der gegenseitigen Freundschaft zwischen beiden Schulen und die Einbeziehung der weiteren Schüler, die deutsch als die

19.440

CZK

5_20_10408

10408

Knižní projekt: Bernhard Setzwein, Das gelbe Tagwerk  / Buchprojekt: Bernhard Setzwein, Das gelbe Tagwerk

3.000

EUR

2_20_10409

10409

Hry bez hranic / Spiele ohne Grenzen

13.400

CZK

8_20_10410

10410

MHF Lípa Musica 2020 - 19. ročník / IMF Lípa Musica 2020 - 19. Festivaljahrgang

420.000

CZK

7_20_10412

10412

Výměnný zájezd Praha - Burgkunstadt 24 let / Schüleraustausch Prag - Burgkunstadt 24 Jahre

65.000

CZK

5_20_10415

10415

Znalostní komunikace v podmínkách vícejazyčného prostředí / Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit

1.300

EUR

5_20_10416

10416

Mezinárodní výměnný pobyt českých a německých žáků  /  Internationaler Austausch von tschechischen und deutschen Schülern

24.000

CZK

7_20_10421

10421

Rakovnik a Dietzenbach - společně hledíme do budoucnosti. / Rakovnik und Dietzenbach - wir sehen gemeinsam in die Zukunft

66.000

CZK

7_20_10422

10422

Česko-bavorské vztahy v minulosti i v současnosti / Tschechisch-bayerische Beziehungen in Vergangenheit und  Gegenwart

92.000

CZK

8_20_10423

10423

Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 2020 / Internationales Musikfestival J. C. F. Fischer 2020

100.000

CZK

2_20_10424

10424

Setkání v Coburgu 2020 / Treffen in Coburg 2020

25.300

CZK

2_20_10425

10425

Odborné praxe v sousední zemi / Freiwillige berufliche Praktika im Nachbarland

120.000

EUR

3_20_10426

10426

Německý divadelní festival Pardubice 2020 (16. ročník) / Deutsches Theaterfestival Pardubice 2020 (16. Jahrgang)

9.000

EUR

4_20_10427

10427

Překonáváme dělící linie ve společnosti  / Wir überwinden die Trennungslinien in der Gesellschaft

121.000

CZK

2_20_10429

10429

Ekologie-téma, které nás spojuje / Ökologie- ein Thema, das uns verbindet

110.000

CZK

8_20_10430

10430

Svoboda - ta jiskra boží / Freiheit – schöner Götterfunken

4.500

EUR

8_20_10431

10431

Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald 2020 (24. ročník) / Europäisches Festival geistlicher Musik Šumava - Bayerischer Wald 2020 (24. Jahrgang)

150.000

CZK

5_20_10433

10433

Spolupráce s partnerskými školami v SRN 2020 / Mitarbeit mit den Partnerschulen in BRD 2020

22.000

CZK

2_20_10434

10434

Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu 2020 / Schüleraustausch mit Schülern aus Lauterbach 2020

70.000

CZK

8_20_10438

10438

Beethoven a vídeňští klasikové / Beethoven und die Wiener Klassik

900

EUR

7_20_10439

10439

Společně okolím Jablonce / Gemeinsam durch die Umgebung von Jablonec

12.593

CZK

2_20_10442

10442

Setkání studentů/ studentská výměna mezi Staatliche Wirtschaftsschule Abensberg a Obchodní akademií Heroldovy sady - reciproční návštěva, 2. setkání studentů / Schülertreffen / Schüleraustausch zwischen der Staatlichen Wirtschaftsschule Abensberg und der

600

EUR

6_20_10453

10453

Žít a nechat žít / Leben und leben lassen

3.340

EUR

2_20_10455

10455

Die Zukunft ist jung und nachhaltig - Budoucnost je mládí a udržitelnost / Die Zukunft ist jung und nachhaltig - Budoucnost je mládí a udržitelnost

100.000

CZK

8_20_10456

10456

Krajina příběhů – land-artové putování po společných stezkách / Land der Geschichten - Land art auf gemeinsamen Wegen

120.000

CZK

6_20_10459

10459

Energetika ČR a SRN: Na cestě k udržitelnému rozvoji / Energieerzeugung in Tschechien und Deutschland: auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung

6.000

EUR

8_20_10460

10460

SCHÖNE NEUE WELT – německá programová linie 24. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc / SCHÖNE NEUE WELT – deutschsprachiger Programmteil des 24. internationalen Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA Olomouc

780.000

CZK

6_20_10462

10462

Do Německa na zkušenou 2020 / Versuch´s mal in Deutschland 2020

155.000

CZK

5_20_10463

10463

Aktuální tendence a výzvy rozvoje venkova v České republice a v Německu / Aktuelle Tendenzen und Herausforderungen der Entwicklung ländlicher Räume in Deutschland und Tschechien

6.000

EUR

6_20_10464

10464

Bilaterální setkávání žáků za účelem podpoření znalostí o kultuře a historii sousední země / Bilaterale Schülerbegegnung zur Förderung der Kenntnisse von Kultur und Geschichte des Nachbarlandes

50.000

CZK

6_20_10466

10466

Školení multiplikátorů práce s mládeží s a bez zkušenosti s útěkem pro práci s mladými uprchlíky 2020 / Multiplikator_innenschulung 2020

2.582

EUR

5_20_10469

10469

Hudební setkání dětí a mládeže v německém městě Lindow / Ein Musiktreffen mit Kindern und Jugendlichen in der deutschen Stadt Lindow

50.000

CZK

4_20_10470

10470

Dr. Divnoláska aneb: bohové se baví. Fim mezi politickou komedií a společenskou satirou. / Dr. Seltsam oder:
Aus den Wolken kommt das Glück
Film zwischen Polit-Komödie und Gesellschafts-Satire

74.000

CZK

4_20_10471

10471

XVII.cinefest – Mezinárodní festival německého filmového dědictví a 33. Mezinárodní filmově-historický kongres: Kino, válka a sýr. Německo-nizozemské filmové vztahy
 / XVII. cinefest - Internationales Festival des deutschen Film-Erbes und 33. Internationa

3.100

EUR

6_20_10473

10473

natURsprung International / natURsprung International

5.500

EUR

6_20_10478

10478

Náš les, dnes, zítra? / Unser Wald, Heute, Morgen?

1.820

EUR

8_20_10481

10481

Boskovice 2020 – festival pro židovskou čtvrť. Česko-německá jazzová scéna / Boskovice 2020 – Festival für das Jüdische Viertel. Deutsch-tschechische Jazzbühne

110.000

CZK

7_20_10486

10486

OSLAVY 100 LET SDH TEHOVEC, 40 LET PRÁCE S MLÁDEŽÍ
 / 100 JAHRE FF TEHOVEC , 40 JAHRE JUGENDFEUERWEHR

50.000

CZK

2_20_10488

10488

Brémský prostřený stůl / Bremer Tafel

2.600

EUR

3_20_10489

10489

Cena Pavla Kouteckého 2020 a ELBE DOCK 2020 / Der Pavel-Koutecký-Filmpreis 2020 und ELBE DOCK 2020

140.000

CZK

8_20_10491

10491

Česko-německá konference romské literatury a jazyka / Deutsch-Tschechische Konferenz: Literatur und Sprache der Roma

160.000

CZK

4_20_10492

10492

20. goEast – Festival filmů ze střední a východní Evropy / 20. goEast - Festival des mittel- und osteuropäischen Films

7.000

EUR

7_20_10493

10493

" Pokračujeme... " / Weiter geht´s

400

EUR

6_20_10494

10494

Hudební doprovod k muzikálu "EU je můj domov" / Musikalische Begleitung zum Musical "EU ist meine Heimat"

55.000

CZK

6_20_10496

10496

"Ochrana životního prostředí v každodenním životě - společně chráníme naši matku Zemi" / "Umweltschutz im Alltag - gemeinsam schützen wir unsere Mutter Erde"

5.300

EUR

5_20_10497

10497

Autobusový zájezd do Augsburgu / Busreise nach Augsburg

40.000

CZK

7_20_10498

10498

Edertal a Horní Čermná zase společně - výměnný partnerský pobyt k 5. výročí vzniku partnerského spolku / Edertal und Horní Čermná wieder zusammen - Partnerschaftlicher Austauschaufenthalt  zum 5jährigen Bestehen des Partnerschaftsvereins

70.000

CZK

8_20_10502

10502

Koncert "Klasika z Prahy" v kostele Friedrichskirche na Weberplatz / Konzert "Classik aus Prag" in der Friedrichskirche am Weberplatz

3.300

EUR

4_20_10503

10503

Vytváření německo-českých "kulturních pramenů" 2020 / Ausbau Deutsch - Tschechischer "Kulturquellen" 2020

3.000

EUR

7_20_10504

10504

Oslavme společně 55 let od začátku přátelství ve Spáleném Poříčí v roce 2020! / Feiern wir gemeinsam das 55-jährige Bestehen unserer Freundschaft in Spálené Poříčí 2020!

44.550

CZK

2_20_10506

10506

Vzájemná výměna žáků v rámci poznání reálií sousedské země a svého regionu, s důrazem na komunikaci a partnerství mezi partnery z ČR a Německa / Der gemeinsame Schüleraustausch beim Kennenlernen der Landeskunde des Nachbarlandes, mit Schwerpunkt auf Kommu

55.550

CZK

4_20_10508

10508

Německo-české projekty a aktivity v rámci 71. Sudetoněmeckých dnů 29.- 31. května 2020 v Regensburku / Deutsch-Tschechische Projekte und Aktivitäten im Rahmen des 71. Sudetendeutschen Tages am 29. - 31. Mai 2020 in Regensburg

10.000

EUR

3_20_10509

10509

Dokument: Tmavé stopy českých dějin  / Dunkle Spuren der tschechischen Geschichte

375.000

CZK

6_20_10511

10511

Eco mobil haus / Eco mobil haus

200.000

CZK

5_20_10512

10512

CZD & ALTA: Prezentace Studia ALTA v Berlíně (PRG BER 25 let) / CZD & ALTA: Präsentation des ALTA Studios in Berlin (PRG BER 25 Jahre)

120.000

CZK

6_20_10513

10513

Voda, sklo a současnost: Umění v zeleném pásu mezi Nemanicemi a Untergrafenriedem
 / Wasser, Glas und Jetzt: Kunst im Grünen Band zwischen Nemanice und Untergrafenried

4.800

EUR

6_20_10514

10514

Dětské umělecké léto 2020 / Kinderkunstsommer 2020

37.000

CZK

8_20_10515

10515

„Golem-Labor“ Praha 2020 / „Golem-Labor“ Prag 2020

4.000

EUR

2_20_10516

10516

FleXštil / FleXštil

5.000

EUR

2_20_10518

10518

Žákovská výměna / Praxe Poděbrady - Hamburg 2020 / Schüleraustausch / Praktikum Poděbrady - Hamburg 2020

30.426

CZK

5_20_10519

10519

United Islands of Prague 2020 - German Edition / United Islands of Prague 2020 - German Edition

750.000

CZK

3_20_10520

10520

NĚMECKÁ INSPIRACE PRAGUE PRIDE 2020 / DEUTSCHE INSPIRATION PRAGUE PRIDE 2020

90.000

CZK

5_20_10521

10521

Neznámý československý funkcionalismus / Der unbekannte tschechoslowakische Funktionalismus

110.000

CZK

5_20_10522

10522

Roman Sikora: Smrt talentovaného vepře. Divadelní hry / Roman Sikora: Tod eines talentierten Schweins. Theaterstücke

4.000

EUR

5_20_10523

10523

E*forum pro (germano)bohemistiku 2020 /  E*forum für (Germano)bohemistik 2020

70.000

CZK

6_20_10525

10525

Zelená Labská stezka 2020 / Grüner Elberadweg 2020

120.000

CZK

6_20_10527

10527

Zelená štafeta / Grüne Staffel

82.000

CZK

5_20_10531

10531

Hans Magnus Enzensberger - Mauzoleum / Hans Magnus Enzensberger - Mausoleum

40.000

CZK

4_20_10539

10539

Zelené přátelství 2020 / Grüne Freundschaft 2020

58.775

CZK

6_20_10540

10540

Odcházení a přicházení - sociální udržitelnost v Dechowě v biosférické rezervaci Schaalsee UNESCO / Weggehen und Ankommen- soziale Nachhaltigkeit in Dechow im UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee

5.000

EUR

5_20_10541

10541

Hluboké moře / Tiefsee

10.000

EUR

6_20_10546

10546

Hospodář nebo hospodský...? / Hauswirt oder Gastwirt...?

115.500

CZK

3_20_10547

10547

Montag Modus - Praha / Berlín / Montag Modus - Prag / Berlin

6.000

EUR

4_20_10548

10548

Česko-německá letní škola: "Skrze česko-německý dialog k lepšímu sousedství" / Deutsch-tschechische Sommerschule: "Durch deutsch-tschechischen Dialog zum besseren Nachbarschaft"

57.500

CZK

8_20_10549

10549

Společný koncert pěveckých sborů Svatopluk, Kammerchóru Mayen, Mädchenkantorei Mayen a Rýnské filharmonie Koblenz / Gemeinsschaftskonzert des Svatopluk-Chores, des Kammerchors Mayen, der Mädchenkantorei Mayen sowie eines Ensembles der Rheinischen Philharm

5.500

EUR

6_20_10550

10550

»"Za co se stojí nasadit ...": Divadelní projekt "Peace in Diversity" / »„Dinge, für die es sich lohnt ...“: Theaterprojekt "Peace in Diversity"

2.440

EUR

2_20_10552

10552

Česko-německá kulturní výměna - podpora stipendijních pobytů v Německu  / Deutsch-tschechischer Kulturaustausch - Förderung der Stipendienaufenthalte in Deutschland

200.000

CZK

2_20_10555

10555

Výměna studentů / Schüleraustausch

106.000

CZK

7_20_10556

10556

Poznávací cesta do České republiky 2020 / Bürgerfahrt nach Tschechien 2020

2.800

EUR

8_20_10558

10558

Účast na mezinárodním projektu POST-WEST ve Volksbühne Berlin v květnu 2020 / Teilnahme am internationalen POST-WEST-Projekt in der Volksbüne Berlin im Mai 2020

130.000

CZK

7_20_10562

10562

Oslava desetiletého výročí partnerství měst Bystřice p. Hostýnem - Salzkotten / Feier des 10jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Bystřice p. Hostýnem - Salzkotten

90.000

CZK

4_20_10563

10563

Olomoucké dny německojazyčné kultury 2020 / Olmützer Kulturtage 2020

160.000

CZK

6_20_10564

10564

Global Camp 2020: Vielfalt als Chance!  / Global Camp 2020: Vielfalt als Chance!

4.500

EUR

2_20_10565

10565

1:0 pro němčinu 2020 / 1:0 für Deutsch 2020

8.000

EUR

8_20_10566

10566

Mezinárodní filmový workshop FILMS FOR FUTURE  2020

 
 / Internationaler Filmworkshop FILMS FOR FUTURE  2020

6.500

EUR

6_20_10567

10567

Let´s talk about us!
Výměna o rozdílech a podobnostech ve společnostech sousedních zemí České republiky a Německa. / Let´s talk about us!

Ein Austausch über Differenzen und Übereinstimmungen in den Gesellschaften der Nachbarländer Tschechien und Deutsch

6.500

EUR

5_20_10568

10568

LUDWIG B. (Beethoven 2020) / LUDWIG B. (Beethoven 2020)

120.000

CZK

5_20_10570

10570

Drehbühne Brno – Mezinárodní festival studentského divadla v německém jazyce / Drehbühne Brno – Internationales Studententheaterfestival in deutscher Sprache

50.000

CZK

5_20_10572

10572

Codex Jacobides - dosud nepublikovaná hudba z Prahy doby Rudolfa II. / Codex Jacobides - bisher unveröffentlichte Musik aus Prag zur Zeit Rudolfs II.

150.000

CZK

6_20_10574

10574

Setkání mládeže v Blatně 2020 / Jugendtreffen in Blatno 2020

102.000

CZK

8_20_10575

10575

Oprava havarijního stavu hrobky rodiny Brass / Sanierung des Havariezustandes der Gruft der Familie Brass

200.000

CZK

5_20_10576

10576

Johann Wolfgang von Goethe: Pohádka (nový překlad Radovan Charvát) / Johann Wolfgang von Goethe: Märchen (neue Übersetzung Radovan Charvát)

135.000

CZK

4_20_10577

10577

Spolupráce žáků partnerských církevních škol, Egbert Gymnasium Münsterschwarzach - Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži / Zusammenarbeit von Schülern zweier kirchlicher Partnerschulen, Egbert Gymnasium Münsterschwarzach - Erzbischöfliches Gymnasium Kroměří

2.000

EUR

5_20_10578

10578

Hudba překračuje bariéry / Musik überwindet Barrieren

50.000

CZK

7_20_10579

10579

Žijící partnerství: Německo-česká setkávání 2020 / Gelebte Städtepartnerschaft: Deutsch-Tschechische Begegnungen 2020

1.500

EUR

6_20_10581

10581

Česko-německé setkávací týdny pro školní třídy "Miteinander Grenze(n) brechen" / Deutsch - Tschechische Begegnungswochen für Schulklassen
"Miteinander Grenze(n) brechen"

15.060

EUR

7_20_10582

10582

80. hodinový štafetový běh ze Salzkottenu do Bystřice pod Hostýnem / 80-Stunden-Staffellauf von Salzkotten nach Bystrice p.H.

4.000

EUR

5_20_10583

10583

prostor duet / Raumduett

3.000

EUR

2_20_10584

10584

Česko-německá výměna žáků mezi školami Montessori v Kladně a v Eberhartingu / Tschechisch-deutscher Schüleraustausch zwischen den Montessorischulen in Kladno und Eberharting

3.500

EUR

5_20_10585

10585

Publikace disertační práce - Erzählen vom Umbruch: Die Wende von 1989/90 in der deutschen und tschechischen Gegenwartsliteratur / Publikation der Dissertation - Erzählen vom Umbruch: Die Wende von 1989/90 in der deutschen und tschechischen Gegenwartsliter

2.100

EUR

4_20_10589

10589

Mezinárodní umělecké léto mládeže 2020 / Internationaler Jugendkunstsommer 2020

30.000

CZK

4_20_10590

10590

Česko-německý víkend pro mládež / Deutsch-tschechisches Jugendwochenende

450

EUR

5_20_10591

10591

Bernd Posselt, Vyprávění o Evropě  / Bernd Posselt erzählt Europa

60.000

CZK

6_20_10593

10593

Hmyzí hotel bzzzzzzz / Insekten Hotel buzz buzz buzz

115.000

CZK

4_20_10594

10594

1820-2020 - 200 let evangelíků v Jablonci nad Nisou / 1820-2020 - 200 Jahre Evangelisch in Jablonec nad Nisou

32.000

CZK

5_20_10597

10597

21.  ročník Mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice, Bad Schandau a Pirna 2020  / 21. Jahr Internationales Musik festival Česká Kamenice, Bad Schandau und Pirna 2020

100.000

CZK

6_20_10598

10598

Učíme se v dialogu – Čtrnáctý ročník česko-německého jazykového tandemového kurzu / Lernen im Dialog -  Vierzehnter deutsch-tschechischer Tandemsprachkurs

85.000

CZK


 

Soubory ke stažení

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti