Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Projekty měsíce

Představujeme publikaci Leipsche

Žadatel:
Nakladatelství Voda na mlýn
Janovice 52
470 02 Kravaře v Čechách
www.vodanamlyn.cz
 
Cíl projektu Cílem projektu je vydání knihy Leipsche ve dvou jazykových mutacích zároveň, tedy v češtině i v němčině. Obsah knihy vychází z výzkumu oral history autora Tomáše Cidliny, který probíhá od roku 2018.
 

Autor knihy provedl v letech 2018-2021 mezi Českolipany v Německu výzkum, v rámci kterého sbíral dávno zmizelé příběhy. Kniha neobsahuje pouze vzpomínky českolipských Němců, nýbrž přibližuje čtenáři také peripetie vlastního výzkumu, popisuje kontaktování pamětníků a komunikaci s nimi, způsob sbírání dat a faktory, které práci ovlivňovaly. Součástí knihy jsou také autorovy reflexe na téma česko-německých dějin a rozpracované terénní poznámky. Autentické vzpomínky rodáků z České Lípy jsou zde ale nejobsáhlejší částí. Kromě nich kniha obsahuje četné dobové a ilustrační fotografie a další přílohy, včetně literárních textů některých pamětníků či jejich rodičů.

„Kniha Leipsche je vynikající dokumentací dějin města Česká Lípa 30. a první poloviny 40. let. Vzpomínky pamětníků zařazuje autor do kontextu státních dějin. Velmi potěšující je aspekt probuzení porozumění a empatie pro emocionální svět bývalých německých obyvatel města. Aniž by připisovala vinu, vysvětluje kniha akce a reakce na obou stranách, které měly kořeny v bujícím nacionalismu. Publikace přináší také aspekt vnitročeské konfrontace s vlastní historií a významně přispívá k porozumění mezi Němci a Čechy.“

Dr. Raimund Paleczek, Sudetendeutsches Institut

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Představujeme publikaci Leipsche
 
Představujeme publikaci Leipsche
 
Představujeme publikaci Leipsche
 
Představujeme publikaci Leipsche
 
Představujeme publikaci Leipsche
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti