Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

2022

Léčíme následky krize

Žadatel:
Waldorfská základní a střední škola Semily, p.o.
Tyršova 485, 513 01 Semily
Češká republika
www.waldorf-semily.cz
Partner projektu:
Waldorfschule Seewalde
Seewalde 2
17255 Seewalde
Deutschland
www.waldorf-seewalde.de
 
 

Společné setkání českých a německých žáků z 6. třídy bylo opravdu bohaté:

  1. den, 5. září 2022, jsme přijeli do Seewalde, kde jsme v odpoledních hodinách prováděli seznamovací aktivity v anglickém jazyce. Zaměřili jsme se na kontaktní hry v přírodě. Některé děti se potom odebraly do německých rodin, kde byly ubytovány. Ostatní si stavěly stany, s čímž jim pomáhaly děti ze Seewalde.
  1. den, 6.září 2022, jsme ráno vyrazili na společný výlet do rodiště německého archeologa Heinricha Schliemanna. Obě skupiny probíraly jeho životopis v rámci hodin dějepisu. Co jsme v muzeu zažili, jsme ihned prohloubili ve společných hrách. Po společném obědě jsme se věnovali přípravě olympijského klání pro příští den.
  1. den, 7.září 2022, se děti rozdělily do smíšených skupin, které představovaly řecká města. Celý den probíhaly společné olympijské úkoly, při kterých vzniklo mnoho pěkných uměleckých výtvorů a sportovních výkonů. Na závěr bylo slavnostní vyhlášení.
  1. den, 8.září 2022, děti vyrazily na plavbu po Meklenburských jezerech. Projížděly komorami ve spojovacích kanálech, což bylo skvělé doplnění jejich výuky o Evropě. Večer pak bylo slavnostní setkání s hudbou, divadlem a pohoštěním, které si děti samy připravily.
  1. den, 9.září 2022, ráno jsme se společně rozloučili a vydali se na zpáteční cestu do Čech.

Během našeho týdenního pobytu v Seewalde vzniklo mnoho krásných přátelství, povolila jazyková bariéra a posílilo se vnímání důležitosti osobních setkání. Poslední večer děti společně vyřezávaly dřevěnou plastiku, která znázorňovala dva propojené kruhy. Všechny moderní technologie byly tentokrát ponechány v pozadí a zdůrazněn byl přirozený přírodní a umělecký prvek života. Česko-německý projekt jsme uskutečnili v rámci Tématu roku Česko-německého fondu budoucnosti: "Svět se změnil - co my na to?", které nám umožnilo reflektovat dobu pandemie, během které se žáci nemohli setkávat. 

Děti pohybem a vzájemnou radostnou komunikací dohnaly mnohé z toho, o co je připravil čas strávený u počítačů během koronavirové krize. Navíc navázaly nesmazatelná přátelství, v jejichž pokračování doufáme. Předběžně byla domluvena možnost návštěvy dětí ze Seewalde v Semilech na začátku léta 2023.

Původně plánovaný výlet na Rujánu jsme z časových důvodů změnily na plavbu po nedalekých jezerech. Děti se v Seewalde také setkaly s lidmi s postižením, kteří zde jsou začleněni velmi aktivně v přirozeném běhu života. Navštívily tradiční truhlářskou dílnu a farmu, odkud si mohly vzít kvalitní potraviny pro jejich oběd v přírodě.

 

 

Za texty a fotky zodpovídají nositelé projektů.

Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
Léčíme následky krize
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti