Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tisková zpráva, 03.04.2012

 „Více témat pro budoucnost“
Česko-německý fond budoucnosti uvolní 25,5 mil. Kč pro nové projekty

(Praha) V Černínském paláci, sídle českého ministerstva zahraničí, dostalo ve dnech 2. a 3. dubna opět zelenou 213 česko-německých žádostí o podporu projektů. Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) schválila v prvním čtvrtletí 2012 celkem více než 25,5 mil. Kč, aby umožnila další intenzivní setkávání a spolupráci lidí z obou zemí. „Pokračuje trend, kdy v centru stojí stále větší počet témat s důležitostí pro budoucnost“, prohlásil německý ředitel ČNFB Joachim Bruss. Stav evropské integrace nebo energetická politika – „to jsou vysoce aktuální otázky, které budou v letošním roce utvářet společenský dialog mezi Čechy a Němci“, pravil Tomáš Jelínek, český ředitel ČNFB. Projekty kromě toho pokrývají široké spektrum od práce s mládeží přes kulturu až po partnerství měst.

Výběr ze schválených projektů:

Znovu objevená!. Nevyužitá královská sýpka v Grosshennersdorfu přiláká více než 20 mladých lidí z Německa, České republiky a Polska. Prostřednictvím uměleckých světelných instalací, za pomoci  literatury, filmů a hudby vdechnou „zapomenutému místu“ nový život a přijdou přitom „na stopu regionu“. Tak také zní titul projektu, který byl v roce 2011 mimo jiné vyznamenán saskými ministerstvem sociálních věcí. Česko-německý fond budoucnosti opět přispěje tomuto zajímavému setkání v Trojzemí částkou 82 000 Kč.

Velcí mají svůj církevní den – a co ti malí? V marktredwitzském a ašském regionu mají svůj „Pestrý církevní den – velkou show talentů“. 170 českých dětí ze severozápadních Čech a 330 dětí německých se sejde v říjnu v Marktredwitzu.  Budou zpívat, hrát, zaobírat se příběhem stvoření světa a také sami tvořit. Vrcholem setkání se stane „Velká přehlídka talentů“ na motto „Německo a Česko má talent“. Akci Evangelické mládeže Marktredwitz a farního sboru Českobratrské církve evangelické v Aši podpoří Fond budoucnosti částkou 125 000 Kč.

Jak z příběhu násilí a vyhnání roste příběh partnerství, to ukazují města Ludwigsburg a Nový Jičín. V 60. letech převzal Ludwigsburg patronát nad Němci vyhnanými z Kravařska. Dnes, v roce 2012, Ludwigsburg a Nový Jičín slavnostně podepisují partnerství obou měst. Prospěch z toho má mít především mládež – počínaje školními výměnami až po spolupráci sborů, které se také společně představí v květnu při slavnostním zahájení partnerství. Fond budoucnosti přispěje částkou 175 000 Kč.

Česko-německé porozumění už dávno neznamená jenom vyrovnávání s těžkou minulostí plnou předsudků. To ukazuje 26 expertů na environmentální a energetické právo z Německé rozvojové pomoci a českého Ekologického právního servisu/ European Law Service. Společně chtějí diskutovat o právních otázkách, které souvisí s energetikou, a lépe navzájem propojit příslušné nevládní organizace obou zemí. Tematickým těžištěm obou workshopů v Praze a v Berlíně, na které Fond budoucnosti přispěje částkou 120 000 Kč, jsou obnovitelné zdroje energie.

Budoucí experti na péči o nemocné se sejdou již po páté. Studentky ošetřovatelství z Mutlangenu a Jihlavy se při odborné praxi navzájem obeznámí se svoji činností a s pracovními podmínkami, vymění si své poznatky a také se osobně sblíží. Fond budoucnosti je podpoří částkou 153 000 Kč.

Od vězně přeživšího Osvětim až po signatáře Charty 77, který se dnes zasazuje nejenom za demokracii a toleranci, nýbrž také zcela konkrétně za česko-německé porozumění: český historik Toman Brod. Vydání jeho autobiografie v němčině má pro ČNFB obzvláštní význam.

Kultura je – a také v roce 2012 zůstane – jedním z nejdůležitějších polí, na kterém Fond budoucnosti působí. Umožní například také uvedení české inscenace hry Petera Handkeho „Spílání publiku“ v Düsseldorfu. Bude to jedno z posledních představení výjimečného pražského Komorního divadla Dušana Pařízka vůbec.

Jistě nikoliv naposledy podniká choreografka Constanza Macras cestu do kultury Romů. S romskými hudebníky a tanečníky z Čech, Slovenska a Maďarska uvádí na Novou scénu Národního divadla představení „Open for Everything“.

Přehled všech schválených projektů naleznete zanedlouho na www.fb.cz

Česko-německý fond budoucnosti byl založen v roce 1997 v Praze na základě Česko-německé deklarace jako nadační fond. Úkolem Fondu budoucnosti je podporovat rozmanitým způsobem porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a rozšiřovat formy spolupráce podporováním společných projektů.

 

Dubnové zasedání správní rady se konalo v novém složení. Byli jmenováni noví členové a někteří dosavadní členové byli potvrzeni ve své funkci.

Aktuální složení: Klaus Brähmig, Petr Brod, Reiner Deutschmann, Václav Houžvička, Martin Kastler, Kristina Larischová, Jarmila Neumannová, Albrecht Schläger.

Na nové funkční období schválila správní rada dva nové předsedy. Za německou stranu je úřadujícím předsedou Albrecht Schläger, za českou stranu byla zvolena Kristina Larischová.
 

S dotazy a pro další informace se prosím obraťte na:

Christian Rühmkorf
Mail: cruehmkorf@gmail.com, cr@fb.cz oder info@fb.cz
Tel.: 00420 – 731 3232 71 oder 00420 - 283 850 512, -13, -14

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti