Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Mimořádná podpora spolupráce českých a německých knihoven z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti

 
 

Česko-německý fond budoucnosti bere program partnerství českých a německých knihoven vyhlášený svazy knihoven obou zemí v květnu 2022 jako impuls k vyhlášení mimořádné podpory rozvoje a posílení česko-německé kooperace v této oblasti, se zohledněním následujících stěžejních bodů

  • Knihovny jako centra česko-německého setkávání
  • Knihovny jako prostor pro česko-německá partnerství a širší doprovodný program
  • Knihovny jako místa česko-německé vědecké spolupráce

Cílem mimořádné výzvy je propojení a síťování jednotlivých pracovníků knihoven, přenos zkušeností, partnerství jednotlivých menších, regionálních knihoven v obou zemích, propojení s vědou a výzkumem sousední země, seznámení s literaturou a autory sousední země a v neposlední řadě také možnost zapojení dalších aktérů především z kulturní oblasti do česko-německé výměny.

U knihoven v příhraničních regionech spočívá těžiště programu v iniciování konkrétní spolupráce s knihovnou na druhé straně hranice a následných společných aktivitách (stáže, výměna know-how, autorská čtení či další kulturní akce).

Program mimořádné podpory je vyhlášen nejprve na rok 2023, v jejím rámci bude možno žádat až o 70% z celkových nákladů na jednotlivé projekty / souhrnné žádosti.

Program mimořádné podpory bude vyhlášen v ČR i v Německu, osloveny tedy budou knihovny v obou zemích, žádosti mohou být podávány z obou stran, nutná tak bude vždy česko-německá  konstrukce žádosti / projektu ve smyslu žadatel – partner.

Žádost lze podat online, ideálně po předchozí konzultaci.


Lhůty pro podávání žádostí

Svou žádost o podporu projektu můžete podat ke konci každého čtvrtletí. Vezměte prosím v úvahu nezbytnou dobu zpracování.


Kontakt:

Dr. Martin Hudec

martin.hudec@fb.cz
+420 739 286 062

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti