Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Tiskové prohlášení, 23. 1. 2012

„Totálně nasazeni“
Osudy českých nuceně nasazených ve Třetí říši –
Město Lipsko otevírá 27. 1. 2012 výstavu Česko-německého fondu budoucnosti

Nucená a otrocká práce – město Lipsko představuje v Nové radnici poprvé výstavu „Totálně nasazeni“ (Im Totaleinsatz) Česko-německého fondu budoucnosti. 250 osobních dokumentů a fotografií – převážně ze soukromých rukou – umožňují hluboký vhled do pracovního nasazení a nelidských životních podmínek českých nuceně nasazených daleko od domova, kde trest a zničení prací byly na denním pořádku. Výstava přibližuje „systém nucené práce“ v Protektorátu Čechy a Morava, až po rekrutování celých ročníků. Slovo dostávají také ti, kteří vykořisťování a teror přežili – pamětníci. Jeden z posledních oddílů výstavy „Totálně nasazeni“ se věnuje pozdnímu pokusu o odškodnění, díky němuž se mnohé z uvedených dokumentů opět dostaly na světlo.

Slavností otevření výstavy „Nuceně nasazeni“ se uskuteční 27. ledna, v Den holocaustu. Přítomni budou také ředitelé Česko-německého fondu, Dr. Tomáš Jelínek a PhDr. Joachim Bruss, kteří na místě zodpoví případné otázky.

Začátek slavnostního aktu proběhne v 15:30 v Obere a Untere Wandelhalle Nové Radnice (Neues Rathaus)

  • Vzpomínka na oběti nacionálního socialismu za přítomnosti primátora města Lipska, pana Burkharda Junga, 
  • otevření a prohlídka výstavy „Totálně nasazeni“ ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti.

Výstavu bude možno zhlédnout do 10. února. Vznik této jedinečné sbírky dokumentů umožnily odškodňovací platby obětem nucené práce, které byly realizovány v letech 2001 až 2006. Jako partnerská organizace nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ zpracoval Česko-německý fond 120 000 žádostí o platby. V období podávání žádostí a realizace výplat bylo shromážděno množství osobních dokumentů, fotografií a svědeckých výpovědí. Jejich vyhodnocování, probíhající v úzké spolupráci s historiky a archiváři, prohloubilo znalosti o systému nucené práce za vlády nacionálního socialismu.

Kontakty pro novináře:

       
 

Christian Rühmkorf
Mail: cruehmkorf@gmail.com 
Tel.: 00420 – 731 3232 71

 

 

 

Martin Hořák
Mail: martin.horak@fb.cz
Tel.: 00420 - 283 850 512

 

 

 

 

 

 

 


Česko-německý fond budoucnosti byl založen jako nadační fond v Praze roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Úkolem Fondu budoucnosti je nejrůznějšími způsoby podporovat porozumění mezi Němci a Čechy, zvyšovat počet vzájemných setkání a podporou společných projektů rozšiřovat formy spolupráce. 

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti