Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Jedeme dál! Pomoc česko-německým projektovým partnerstvím při překonávání koronavirové krize

 
 

Preambule

Přetrvávající pandemie koronaviru a s ní související protiepidemiologická opatření dopadají negativně na většinu oblastí života obyvatel obou zemí. Dá se očekávat, že s přibývajícími měsíci budou ekonomické a sociální dopady krize stále závažnější. Tento vývoj samozřejmě ovlivňuje i léta budované česko-německé vztahy, vzájemná setkávání a přeshraniční spolupráci. Existuje reálná obava, že aktéři česko-německé výměny nebudou v budoucnosti schopni pokračovat ve své činnosti, že řada česko-německých projektových partnerství utrpí vážné trhliny, resp. zanikne úplně.

Vnímáme proto nutnost pomoci v této nelehké době osobám a organizacím, které se do česko-německé výměny pravidelně zapojují: zmírnit dopady zrušení připravovaných aktivit, motivovat je k plánování a realizaci nových nápadů a tím přispět k udržení živého česko-německého sousedství. Proto (a také s ohledem na dobré výsledky naší mimořádné výzvy z jara 2020) jsme se rozhodli vyčlenit na rychlou a nebyrokratickou pomoc finanční prostředky ve výši 6 milionů korun.

Cílová skupina

Organizace či jednotlivci, kteří se v posledních 3 letech jako aktivní aktéři zasadili o zlepšení česko-německých vztahů a kvůli současné krizi se dostali do tíživé finanční situace. Podpořit chceme především umělce, kulturní instituce, spolky a aktéry z oblasti kulturní a mládežnické práce.

Podmínky podpory

 • nejméně jeden úspěšně realizovaný a vyúčtovaný projekt podpořený Fondem v posledních třech letech
 • nástin nerealizovaného či plánovaného projektového záměru / dalšího rozvoje projektového partnerství, žadatel bude i v budoucnu nadále činný v česko-německé oblasti
 • odůvodnění tíživé finanční situace (propad činnosti a příjmů, průběžné fixní náklady jako mzdy, nájmy, apod., počet spolupracovníků zasažených krizí)
 • sídlo v České republice nebo v Německu
 • v rámci organizací musí být minimálně 50% příspěvku vyplaceno spolupracovníkům/umělcům

Podání žádosti

 •  lhůta pro podání žádosti: do 15. ledna 2021
 •  žádost online prostřednictvím aplikace ČNFB
 • pokyny pro podání žádosti

Výše podpory

 •  jednorázová platba:
  o   jednotlivci (až do výše 45.000 Kč)
  o   organizace (až do výše 200.000 Kč)
 • spolufinancování není nutné

Kumulace s jinou finanční pomocí v souvislosti s pandemií koronaviru je v zásadě možná, pokud nepůjde o zdvojení kompenzace.

Nejpozději 6 měsíců po výplatě příspěvku musí být Fondu budoucnosti předložena zpráva, v níž bude popsáno, jakým způsobem příspěvek pomohl v době koronavirové krize a jaké konkrétní nápady na nové česko-německé projekty v tomto období vznikly.
 

Kontakt:
Martin Hudec
martin.hudec@fb.cz
tel.: +420-739 286 062

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti