Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

Rozšíření programu „Česko-německá stipendia pro jazykovou asistenci v sousední zemi“

Česko-německá deklarace, na jejímž základě byl ustaven Fond budoucnosti, uvádí jako jednu z jeho důležitých úloh podporu jazykové výuky. Dobré znalosti jazyka přitom právem platí za jeden ze základních kamenů dobrého sousedství a přátelských vztahů mezi lidmi z obou zemí. 

Vedle regulérní podpory v této oblasti inicioval Česko-německý fond budoucnosti v rámci své činnosti řadu programů – případně se podílel na partnerských iniciativách – vedoucích ke zlepšení znalosti češtiny či němčiny u žáků a studentů v České republice a v Německu.

Abychom rozšířili vlastní nabídku v této oblasti, účastí mladých, motivovaných rodilých mluvčích přispěli k atraktivnější podobě jazykové výuky a zároveň využili synergie s již existujícími programy, vyhlašujeme na rok 2023 rozšířený program Česko-německých stipendií pro jazykovou asistenci v sousední zemi.

Tento program je nejprve zaměřen na bavorské vysokoškolské studenty, především studující oboru „Deutsch als Fremdsprache“, kteří chtějí po dobu 3 – 10 měsíců působit na českých základních školách jako jazykoví asistenti při výuce němčiny. Nadto mohou být zohledněni také uchazeči z ostatních spolkových zemí.

Ve výjimečných, zdůvodněných případech mohou být zohledněni také uchazeči ze všech spolkových zemí, kteří vysokoškolské studium ještě nezačali, mohou však doložit ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkoušku).

Rámcové podmínky

 • časové rozmezí: 3-10 měsíců
 • rozsah: 12 vyučovacích hodin týdně
 • výše stipendia: 850 eur měsíčně
 • na škole budou mít jazykoví asistenti k dispozici zkušeného vyučujícího / mentora

Předpoklady

 • znalosti českého jazyka výhodou
 • věk do 29 let (v době podání žádosti)

Přílohy žádosti

 • životopis (maximálně 2 strany)
 • motivační dopis v němčině (maximálně 1 strana)
 • potvrzení o znalosti jazyka (pokud je k dispozici)
 • doporučení vysokoškolského učitele

Podání žádosti

 • online žádost prostřednictvím webové aplikace Fondu
 • Lhůta pro podání žádosti: do 15. května 2023 (prodlouženo do 5. června!)

 

Bližší informace:
Dr. Martin Hudec
martin.hudec@fb.cz
tel. +420 739 286 062

 

 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti