Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Buďme kreativní – hledejme cesty, jak umožnit zapojení všech

 
 

Pandemie staví před naši společnost i před řadu aktérů česko-německé výměny velkou výzvu. Současná protiepidemiologická opatření ztěžují realizaci česko-německých setkání.

Česko-německý fond budoucnosti proto vyzývá realizátory česko-německých projektů, aby se snažili hledat kreativní řešení, která umožní všem lidem z Česka a Německa - bez ohledu na to, zda jsou očkováni či nikoliv - účastnit se společných setkání.

V úvahu přicházejí například tyto možnosti:

  • (několik) jednodenních setkání v příhraniční oblasti s využitím malého pohraničního styku, na který se vztahují mírnější nařízení;
  • hybridní formáty kombinující fyzické a digitální setkání;
  • výlučně digitální setkání.

Jsme otevřeni dodatečným změnám v již schváleném rozpočtu,které vzniknou v důsledku úpravy formátu a budou s námi konzultovány dopředu.

Mají současná protiepidemiologická opatření negativní dopad na Váš projekt? Kontaktujte nás, rádi s Vámi probereme možnosti, co dělat. 

 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti