Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Pracovníci sekretariátu

Ředitelé
Tomáš Jelínek, Ph.D.
Petra Ernstberger
Referenti / Referentky
Ing. Soňa Dederová

Ing. Soňa Dederová

obnova památek, kultura (festivaly, dokumentární filmy), partnerství obcí a zájmových sdružení
sona.dederova@fb.cz
+420 283 850 513

Martin Hořák, Ph.D.

Martin Hořák, Ph.D.

kultura (koncerty, výstavy, divadlo), vědecké projekty, projekty ve prospěch obětí nacionálního socialismu a hlubšího poznání minulosti
martin.horak@fb.cz
+420 283 850 499

Dr. Martin Hudec

Dr. Martin Hudec

publikace, kultura (divadlo, film, literatura, koncerty, výstavy), stipendia Fondu budoucnosti, vědecké projekty
martin.hudec@fb.cz
+420 266 311 174

Mgr. Ingrid Koděrová

Mgr. Ingrid Koděrová

školní projekty a vzdělávání (výměny studentů, roční studijní pobyty, dobrovolná praktika), program Začínáme!
ingrid.koderova@fb.cz

+420 266 312 858

Jacob Venuß M.A.

Jacob Venuß M.A.

projekty pro děti, mládež a školy a vzdělávací projekty

jacob.venuss@fb.cz

+420 266 312 004

 

PhDr. Ilona Rožková

PhDr. Ilona Rožková

administrace Česko-německého diskusního fóra, akce Česko-německého fondu budoucnosti
ilona.rozkova@fb.cz
+420 266 313 493

Anne Liebscher M.A.

Anne Liebscher M.A.

akce Česko-německého fondu budoucnosti, Česko-německé kulturní jaro
anne.liebscher@fb.cz
+420 283 850 511

Dr. Stefan Gehrke

Dr. Stefan Gehrke

diskusní fóra a odborná spolupráce (konference, semináře), vědecké projekty, partnerství obcí a zájmových sdružení, sociální projekty a projekty menšin
stefan.gehrke@fb.cz
+420 266 313 495

Bc. Adéla Bráchová B.A.

Bc. Adéla Bráchová B.A.

akce Česko-německého fondu budoucnosti, práce s veřejností a médii

adela.brachova@fb.cz
+420 273 167 364

Lenka Kopřivová

akce Česko-německého fondu budoucnosti

lenka.koprivova@fb.cz
+420 273 167 362

Práce s veřejností a s médii
Silja Schultheis M.A.

Silja Schultheis M.A.

práce s veřejností a médii, Česko-německá novinářská cena
silja.schultheis@fb.cz
tel: +420-273 167 361

mobil: +420 737 505 790

Provoz sekretariátu
Mgr. Josef Hovorka

Mgr. Josef Hovorka

kontrola vyúčtování projektů
josef.hovorka@fb.cz
+420 273 167 363

 
Česko-německý fond budoucnosti