Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
česky deutsch

Aktuell

Liste aktuell bewilligter Projekte

 
 

ČÍSLO / NUMMER

ID

NÁZEV / TITEL

ČÁSTKA / SUMME

3_17_5886

5886

Česká vánoční mše v partnerských městech / Die tschechische "Hirtenmesse" in den Partnerstädten

80 000

CZK

6_17_6507

6507

Kamarádi přes hranice / Freunde über die Grenze

7 500

CZK

7_17_6554

6554

Nový česko-německý akordeonový orchestr / Das neue tschechisch-deutsche Akkordeonorchester

69 880

CZK

6_17_6565

6565

Debaty mládeže neznají hranic - kritické vypořádání se s mediálním obrazem o Německu a Čechách v mediích obou zemí / JDG - Kritische Auseinandersetzung mit dem Medienbild von Deutschland und Tschechien in den Medien der beiden Länder

101 708

CZK

1_17_6583

6583

Husí válka - historická událost v Backnangu 1612 / Gänsekrieg - historisches Ereignis in Backnang 1612

4 050

EUR

1_17_6751

6751

Voda a led / Wasser und Eis

6 550

EUR

6_17_6895

6895

Významná středověká města na Zlaté cestě: Norimberk - Lauf - Praha / Bedeutende Städte des Mittelalters an der Goldenen Straße: Nürnberg - Lauf - Prag

30 000

CZK

4_17_6902

6902

Jugend debattiert international – soutěž v České republice / Jugend debattiert international – Landeswettbewerb Tschechien

10 000

EUR

6_17_7695

7695

Spolu nás to stále baví / Gemeinsam macht es uns immer Spaß

95 500

CZK

1_17_7697

7697

"Naše partnerské regiony se představují" / "Unsere Partnerregionen stellen sich vor"

50 900

CZK

4_17_7718

7718

Genocida rodin českých a německých Sintů a Romů. Výstava a diskuse. / Der Genozid an den tschechischen und deutschen Sinti- und Roma-Familien. Ausstellung und Diskussion

109 000

CZK

5_17_7769

7769

Příběhy o vyhnání z domovského okresu Znojmo / Vertreibungsberichte aus dem Heimatkreis Znaim

4 000

EUR

2_17_7775

7775

Energetika ČR a SRN / Energetics - Energieerzeugung in Tschechien und Deutschland

4 000

EUR

5_17_7781

7781

Vladimír Holan:Sebrané spisy, sv. 11, Lyrik VIII: 1968-1971, Předposlední / Vladimír Holan: Gesammelte Werke, Band 11, Lyrik VIII: 1968-1971, Das Vorletzte

13 500

EUR

3_17_7794

7794

Dokumentace historických hřbitovů a drobných kaplí na Podbořansku  / Dokumentation von historischen Friedhöfen und kleinen Kapellen in Podersam

68 000

CZK

3_17_7823

7823

Koncerty z děl W. A. Mozarta v Praze a v Mnichově / Konzert mit Werken von Mozart in Prag und in München

9 000

EUR

4_17_7826

7826

1. Symposium České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků / 1. Symposium der Tschechischen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin

9 000

CZK

5_17_7857

7857

Drahunky, dějiny, které spojují / Dreihunken, eine Geschichte, die verbindet

40 000

CZK

3_17_7915

7915

4. Německo-české lyžařské setkání v Krušných horách / 4. Deutsch-Tschechische Ski-Freizeit im Erzgebirge

900

EUR

8_17_7917

7917

Odyssea /
Česko-německá divadelní cesta ke kořenům dnešní Evropy
 / Odyssee /
Eine tschechisch-deutsche theatralische Reise zu den Wurzeln des heutigen Europas/

8 000

EUR

3_17_7918

7918

Retrospektiva Marcela Ophülse na 21. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava / Marcel-Ophüls-Retrospektive beim 21. Internationalen Dokumentarfilmfestival Ji.hlava

80 000

CZK

2_17_7920

7920

Studium v zahraničí / Gastschuljahr im Ausland

1 300

EUR

3_17_7931

7931

24. mezinárodni divadelní festival UNIDRAM 2017 / 24. Internationales Theaterfestival UNIDRAM 2017

2 700

EUR

6_17_7936

7936

JAPA 2017 / JAPA 2017

21 705

CZK

6_17_7938

7938

Mládež a školy: Školní partnerství / Jugend und Schule: Schulpartnerschaft

32 600

CZK

6_17_7941

7941

Akademie podzimu-německá a česká mládež navrhují budoucnost / Herbstakademie - deutsche und tschechische Jugendliche gestalten für die Zukunft

3 000

EUR

7_17_7942

7942

MOMENT! – Improvizační divadlo v Německu a Česku / Moment! Improvisationstheater in Deutschland und Tschechien

5 160

EUR

4_17_7949

7949

Odsunutí němečtí rodáci vypráví... / Die ausgesiedelten deutschen Landsleute erzählen....

120 000

CZK

3_17_7952

7952

DUNDU – venkovní světelná show obřích loutek / DUNDU – Außen-Lichtshow mit Riesenmarionetten

140 000

CZK

1_17_7957

7957

Spolupráce a výměnný pobyt Gymnázia Jaroslava Heyrovského s Gymnáziem ve Vechtě / Zusammenarbeit und Schüleraustausch zwischen dem Jaroslav-Heyrovsky-Gymnasium und der Liebfrauenschule Vechta

80 000

CZK

4_17_7958

7958

Po stopách mušketýrů – Třicetiletá válka ve Frankách, Sasku a Čechách / Auf den Spuren der Musketiere - Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Sachsen und Böhmen

8 000

EUR

6_17_7959

7959

Život v našich školách - žijeme školním partnerstvím... / Das Leben an unseren Schulen - Schulpartnerschaften leben ...

2 380

EUR

6_17_7960

7960

Migrace - hranice - předsudky Hlavní společenské výzvy na cestě k otevřené a diverzitní společnosti / Migration–Grenzen–Vorurteile Kristallisationspunkte gesellschaftlicher Herausforderungen auf dem Weg zu einer offenen und diversen Gesellschaft

6 000

EUR

1_17_7961

7961

Výstava v Praze / Ausstellung in Prag

2 250

EUR

7_17_7964

7964

Leipzig - Olomouc: Jihovýchodní umělecká stezka / Leipzig - Olomouc: Südöstlicher Künstlerpfad

19 000

EUR

2_17_7965

7965

Čojčlandská Konferenz 2017 / Čojčlandská Konferenz 2017

3 000

EUR

5_17_7972

7972

Literarura jako umění. Studie k českemu strukturalismu / Literatur als Kunst. Studien zum tschechischen Strukturalismus

1 400

EUR

4_17_7974

7974

Europa im Wandel / Europa im Wandel

63 000

CZK

6_17_7975

7975

Power for life 2017 / Power for life 2017

80 000

CZK

6_17_7976

7976

Neuvíznout v pavučině II / Nicht im Spinnennetz hängen bleiben II

100 000

CZK

5_17_7977

7977

Hudba, divadlo, výtvarné umění a tanec - tvůrčí setkání žáků dvou sousedních zemí /1. část/ / Musik, Theater, Kunst und Tanz - eine kreative Begegnung der
Schüler zweier Nachbarländer / Teil I/

35 000

CZK

5_17_7979

7979

Publikave Peter Gehrisch "Břemeno paměti" / Publikation Peter Gehrisch "Břemeno paměti" (Gedächtnisbürde)

18 000

CZK

2_17_7983

7983

A jedeme dál... / Und es geht weiter.....

11 000

CZK

6_17_7985

7985

Evropa – tady to končí: #fakenews v. evropská myšlenka & populismus v. úspěšný mírový proces / Europa – aus und vorbei: #fakenews vs. Europäischer Idee & Populismus vs. erfolgreiches Friedensprojekt

2 880

EUR

4_17_7986

7986

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost / Deutsch-tschechische Konferenz zum Thema: Kulturelle Bildung und Gesellschaft

6 000

EUR

6_17_7989

7989

„Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“
Kontaktní a vzdělávací seminář pro učitele všech typů škol z Německa a Česka / "Gemeinsam erinnern für eine gemeinsame Zukunft"
Kontakt- und Fortbildungsseminar für Lehrer/-innen aller Schularten aus Deutschland und Tschechien

5 780

EUR

5_17_7992

7992

Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko 2018 / Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen 2018

30 000

EUR

5_17_7994

7994

Ester Krumbachová / výstavní projekt, performance a konference / Ester Krumbachová / Ausstellungsprojekt, Performances und Konferenz

150 000

CZK

4_17_7995

7995

19. Drážďanský festival kinofilmů
Subverze. 1968 v evropském nízkometrážním filmu - Německo-český program / 19. dresdner schmalfilmtage
Subversionen. 1968 im europäischen Schmalfilm (Arbeitstitel)- deutsch-tschechisches Programm

3 400

EUR

5_17_8000

8000

"Mé milé děti..." / „Meine lieben Kinder! Wir fahren soeben nach dem Osten. Wissen nicht wohin.“
Postalische Zeugnisse zur Tschechoslowakei unter deutscher Besatzung

5 000

EUR

2_17_8001

8001

Navrhni svou budoucnost / Entwirf deine Zukunft

5 000

EUR

2_17_8002

8002

Navrhni svou budoucnost (opětované setkání v Žihle) / Entwirf deine Zukunft (Gegenbesuch in Žihle)

5 000

EUR

3_17_8004

8004

OPUS F.K. symfonická svita dedikovaná Franzi Kafkovi k jeho 135.výročí narození uvedená v rámci MAŽIF VII.(malý židovský festival) / OPUS F.K. Symphonische Suite, Franz Kafka gewidmet zu seinem 135. Geburtstag, aufgeführt im Rahmen des jüdischen Musikfestivals MAŽIF VII.

100 000

CZK

3_17_8006

8006

„Přeshraniční, společná mimořádná výstava Německého Sebright-Club  a Českého klubu chovatelů sebritek“ / Grenzüberschreitende, gemeinsame Hauptsonderschau des deutschen Sebright-Clubs und des tschechischen Klub Chovatelů Sebritek

4 700

EUR

7_17_8007

8007

DE/CZ Design Startup Show / DE/CZ Design Startup Show

6 200

EUR

7_17_8008

8008

PerformanCZe ExchangeD. Výměnný program v oboru performing arts / PerformanCZe ExchangeD. Ausstauschprogramm im Bereich Performing Arts

330 000

CZK

7_17_8009

8009

DAS NUMEN - Kolektivní výstava německé umělecké skupiny v Galerii MeetFactory / DAS NUMEN - Kollektive Ausstellung einer deutschen Künstlergruppe in der Galerie MeetFactory in Prag

5 000

EUR

4_17_8010

8010

Watching Black / Watching Black

70 000

CZK

7_17_8012

8012

Současné umění v česko-německém dialogu / Zeitgenössische Kunst im tschechisch-deutschen Dialog

380 000

CZK

3_17_8015

8015

Rezidence Spitfire Company v UFA FABRIK, Berlin / Residenz für die Spitfire Company in der ufaFabrik, Berlin

85 000

CZK

2_17_8016

8016

Němčina nekouše IV (2018-2019) / Nachbar. Sprache? Tschechisch! IV (2018-2019)

1 100 000

CZK

7_17_8018

8018

Cooperation Forum for Culture,
Ústi nad Labem - Dresden 2020 / Cooperation Forum for Culture,
Ústi nad Labem - Dresden 2020

12 400

EUR

2_17_8020

8020

Program podpory česko-německé spolupráce "Odmalička - Von klein auf" 2018-2019 / Förderprogramm für deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich "Von klein auf - Odmalička" 2018-2019

350 000

CZK

3_17_8021

8021

10 let Vánoční koncert pěti partnerských škol na Zlaté stezce
 / 10 Jahre Weihnachtskonzert von 5 Partnerschulen an der Goldenen Straße

625

EUR

8_17_8022

8022

Symposium pro skladatele a dirigenty-3.ročník / Symposium für Komponisten und Dirigenten-3.Jahrgang

3 000

EUR

2_17_8024

8024

Roční pobyt českého studenta na gymnáziu Oesede v Georgsmarienhütte / Tschechischer Jahresgastschüler am Gymnasium Oesede in Georgsmarienhütte

2 400

EUR

4_17_8026

8026

Česko-německá spolupráce házenkářských klubů DHC Plzeň a HC Leipzig 2017/18 / Deutsch-tschechische Zusammenarbeit Handball Vereine DHC Plzen und HC Leipzig 2017/18

90 000

CZK

6_17_8027

8027

Podpora mediální kompetence / Medienkompetenz fördern

12 000

EUR

3_17_8028

8028

Z(a)traceni v čase - setkání studentů / Verschwundene in der Zeit - Schülertreffen

30 000

CZK

8_17_8031

8031

42. Chorprojekt 2018 - W.A. Mozart Requiem / 42. Chorprojekt 2018 - W.A. Mozart Requiem

80 000

CZK

6_17_8032

8032

Digitální mládež - Čeští a němečtí žáci mezi WhatsUpem a skutečností / Digitale Jugend – Tschechische und deutsche Schülerinnen und Schüler zwischen WhatsApp und Wirklichkeit

3 123

EUR

6_17_8033

8033

Výměnný pobyt ZŠ Sdružení se saskou školou Oberschule Westerzgebirge v rámci projektového vyučování na téma Mediální kompetence  / Schüleraustausch Prager Grundschule ZS Sdruzeni mit der sächsischen Oberschule Westerzgebirge im Rahmen eines Projektunterrichts zum Thema Medienkompetenz.

85 000

CZK

3_17_8036

8036

"Před nedávnem v zemi okamžiků"
Setkávání napříč bavorsko-českými hranicemi   / "Neulich im Momentland"
Begegnungen über die bayerisch-böhmische Grenze

8 500

EUR

3_17_8037

8037

Scouting bez hranic - Rozumím ti a mohu se na tebe spolehnout / Scouting ohne Grenzen - Ich kann dich verstehen und mich auf dich verlassen

1 920

EUR

2_17_8040

8040

Discover (Dis)abilities: Společný sebezkušenostní pobyt studentů Technické univerzity v Liberci a Hochschule Zittau/Görlitz / Discover (Dis)abilities: Geteilte Selbsterfahrungen von Studierenden der Technischen Universität Liberec und der Hochschule Zittau/Görlitz

31 000

CZK

8_17_8041

8041

Ztracené židovské náhrobky / Vraťme památky na svá místa / Verlorene jüdische Grabsteine / Bringen wir die Denkmäler wieder an ihren Platz zurück

220 000

CZK

4_17_8048

8048

Neobvyklé páry v psychoanalytické párové psychoterapii / Ungewöhnliche Paare in der psychoanalytischen Paartherapie

90 000

CZK

2_17_8051

8051

Udílení stipendií pro české a německé studenty, akademický rok 2017/2018 / Stipendienvergabe an tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2017/2018

8 200

EUR

7_17_8052

8052

multifil identity - Kafkasia / multifil identity - Kafkasia

15 000

EUR

6_17_8053

8053

Výměnné pobyty Kutná Hora - Lipsko / Schüleraustausch Kutná Hora - Leipzig

46 000

CZK

5_17_8054

8054

NOSTALGIÁDA - koprodukce tanečního představení - Brotfabrik Bühne Bonn a ALT@RT z.ú. Praha / NOSTALGIADE - Tanztheaterkoproduktion - Brotfabrik Bühne Bonn und ALT@RT z.ú. Praha

6 000

EUR

7_17_8056

8056

Česko-Německý Šporkův Komorní Orchestr  / Deutsch-Tschechisches Spork Kammerorchester

365 000

CZK

6_17_8061

8061

Facebook/Twitter/Snapchot - Pozehnani nebo Prokleti moderne Komunikace.
Rocni Skolni vymnenny projekt Christian-von-Dohm-Gymnasia Goslar s Lepařovo Gymnázium v Jičine. / Facebook/Twitter/Snapchot --- Segen oder Fluch der modernen Kommunikation?
Jährliches Austauschprojekt des Christian-von-Dohm-Gymnasium Goslar mit dem Lepařovo Gymnázium Jičin

1 500

EUR

7_17_8062

8062

Vlak kultury Praha – Drážďany // Drážďany – Praha / Kulturzug Prag – Dresden // Dresden – Prag

25 000

EUR

5_17_8064

8064

DĚVČATA Z POKOJE 28 – VZDĚLÁVACÍ VÝSTAVA PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST / MADCHEN VON ZIMMER 28 - BILDENDE AUSSTELLUNG FÜR SCHULEN UND DIE ÖFFENTLICHKEIT

30 000

CZK

5_17_8067

8067

Překlad a vydání knihy Petra Mikšíčka Odtajněná zpráva o Marcebile / Übersetzung und Herausgabe des Buches "Das aufgedeckte Geheimnis der Marzebilla"

95 000

CZK

1_17_8068

8068

Od řemesla k moderní technice / Vom Handwerk zur modernen Technik

4 000

EUR

8_17_8072

8072

Výstava fotografií "KZ überlebt" (Přežili koncentrační tábor) / Fotoausstellung "KZ überlebt"

2 950

EUR

4_17_8073

8073

Česká a německá evropská politika a podzimní volby / Tschechische und deutsche Europapolitik und die Herbstwahlen

80 000

CZK

1_17_8074

8074

Divadelní inscenace "Král Karel" realizovaná Toy Machine o.s. v českém a v německém jazyce pro dětské publikum v Speinshartu a v Mnichově. / Puppentheateraufführung "König Karl", realisiert durch das Ensemble Toy Machine o.s. in tschechischer und deutscher Sprache für Kinder in Speinshart und München

922

EUR

4_17_8078

8078

Úloha médií v dnešním světě a politice - společná konference konaná v Praze za účasti JEF CZ, JEF DE, UEF CZ a Europa-Union Bayern / Die Rolle der Medien im gegenwärtigen Weltraum und in der Politik - Eine deutsch-tschechische Jugendkonferenz. Die Teilnehmer sind JEF CZ, JEF DE, UEF CZ und Europa-Union Bayern

1 028

EUR

2_17_8081

8081

Mezinárodní přátelství - aneb jak trávit volný čas jako místní obyvatelé / Internationale Freundschaft - oder Freizeitgestaltung nach Art der örtlichen Einwohner

90 000

CZK

2_17_8082

8082

20. evropský projekt s tématem: „Hospodářství a politika“ / 20. Europaprojekt zum Thema "Wirtschaft und Politk"

50 000

CZK

2_17_8083

8083

Udílení stipendií na podporu českých a německých praktikantů GFPS v akademickém roce 2017/2018 (zimní semestr 2017/2018, letní semestr 2018) / GFPS-Praktikumsstipendien für tschechische und deutsche Studierende, akademisches Jahr 2017/2018 (Wintersemester 2017/2018, Sommersemester 2018)

6 500

EUR

3_17_8084

8084

Life Sciences Film Festival 2017 / Life Sciences Film Festival 2017

80 000

CZK

6_17_8088

8088

Přátelé v Evropě / Freunde in Europa

18 000

CZK

3_17_8089

8089

Rozvíjení česko-německé spolupráce v protidrogové oblasti a inovacích v rámci výjezdu protidrogového vlaku do Saska, Durynska a Bavorska / Weiterentwicklung der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Drogenprävention im Rahmen einer Fahrt des Antidrogenzugs nach Sachsen, Thüringen und Bayern

160 000

CZK

7_17_8092

8092

DANCE UP! /Česko-německý taneční projekt/ / DANCE UP! /Deutsch-tschechisches Tanzprojekt/

340 000

CZK

6_17_8095

8095

Žákovská výměna Litomyšle s Burgsinnem a Gemündenem / Schüleraustausch Litomyšl mit Burgsinn/Gemünden

2 783

EUR

5_17_8100

8100

Contingent Propositions  / Contingent Propositions

4 000

EUR

4_17_8101

8101

PRAHA-BERLIN-2017 / PRAG-BERLIN-2017

21 000

EUR

8_17_8102

8102

Touha po svobodě / Sehnsucht nach Freiheit

25 000

EUR

4_17_8103

8103

HOMEAFFAIRS Internal Security Forum Prague 2017 / HOMEAFFAIRS Internal Security Forum Prague 2017

3 500

EUR

5_17_8106

8106

Hudební most Praha - Drážďany 2017, část říjen 2017 - leden 2018  / Musik Brücke Prag - Dresden 2017, Oktober 2017 - Januar 2018

250 000

CZK

8_17_8107

8107

Přednášky, výstavy a konference spolku Hope Recycling Station / 
Vorlesungen, Diskussionen und Ausstellungen des Vereins Hope Recycling Station

50 000

CZK

4_17_8108

8108

4x4x4x4
Elementy architektury / 4x4x4x4
Die Elemente der Baukunst

70 000

CZK

 

Dateien zum Herunterladen

 
zurück
 
 
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds