Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

 
 

 

Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
Fond budoucnosti schválil 119 česko-německých projektů s celkovou výší podpory 14,1 milionu korun

Tisková zpráva, 18. září 2019

(Žitava) Česko-německý fond budoucnosti podpoří dalších 119 společných projektů občanů obou zemí a za tímto účelem uvolní finanční prostředky ve výši 14,1 milionu korun. Ve středu o tom v Žitavě rozhodla správní rada fondu.
Mezi schválenými projektovými záměry se nachází i několik iniciativ z česko-německo-polského trojmezí.

„Víc než 20 let podporujeme česko-německé projekty, které jsou obzvlášť viditelné v euroregionech, kde občané obou našich zemí každodenně čelí společným výzvám,“ zdůrazňují oba předsedové správní rady Martin Kastler a Jindřich Fryč.

„Je třeba si velmi vážit toho, že Fond budoucnosti v našem trojmezí skutečně trvale přispívá k vytváření společných sítí kontaktů, přičemž dlouhodobě podporuje přeshraniční projekty jako například Filmový festival Nisa,“ uvedl žitavský primátor Thomas Zenker na začátku zasedání.


Výběr aktuálně schválených projektů:


6_19_10058 / Sousedství a jazyk

Spolek škol „Schkola“ je aktivní sítí německých, českých a polských škol a v rámci široce koncipovaného projektu k Tématu roku 2019, vyhlášenému Fondem budoucnosti („Překonávání dělících linií ve společnosti“), chce posílit občanskou společnost v oblasti trojmezí, dát dohromady lidi odlišných názorů a přispět ke zklidnění polarizované debatě o společensko-politických tématech. Během řady několikadenních setkání s workshopy a jazykovými animacemi se české a německé děti, mládež i dospělí blíže poznají, zlepší si cit pro jazyk svých sousedů a společně budou diskutovat o aktuálních problémech a výzvách v příhraničním regionu.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 12.000 eur.


6_19_6106 / Naše Planeta – datum spotřeby…? 

Hillersche Villa ze Žitavy a obecně prospěšná společnost IQLandia z Liberce pořádají několikadenní česko-německo-polské setkání na téma ochrana klimatu a trvale udržitelný rozvoj v Großhennersdorfu. Mladí účastníci budou reflektovat své vlastní postoje k aktuálním demonstracím Fridays for Future a na základě příkladů best practice budou hledat možnosti, jak integrovat udržitelnost a ochranu životního prostředí do svého každodenního života. Během projektu budou – jako symbol dnešního plýtvání se surovinami – sbírat plastový odpad, z něhož bude na závěr setkání vytvořena socha.

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 2.800 eur.


8_19_10072 / Praha 1989: Z paláce do svobody

Plánovaný online interaktivní dokumentární film rekonstruuje události spojené s východoněmeckými uprchlíky na velvyslanectví SRN v Praze v období od půlky září 1989 do pádu berlínské zdi 9. listopadu téhož roku. Film vychází ze vzpomínek lidí, kteří byli do událostí na velvyslanectví nějakým způsobem zapojeni nebo se jich přímo zúčastnili. S českými a německými pamětníky se povedou rozhovory, a to z části přímo na půdě velvyslanectví.  Jejich vzpomínky budou zasazeny do společného kontextu, který pak bude zpřístupněn široké veřejnosti prostřednictvím internetových stránek institucí zabývajících se politickým vzděláváním, jako je německá Spolková centrála politického vzdělávání nebo pražská organizace Post Bellum. 

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 9.000 eur.


8_19_10023 / Antiwords v Berlíně - Pocta Havlovi k 30. výročí pádu berlínské zdi

Mezinárodní kulturní centrum ufaFabrik e.V. z Berlína hodlá u příležitosti 30. výročí politického převratu z roku 1989 připomenout českého dramatika a politika Václava Havla a jeho významnou roli v procesu smíření mezi Němci a Čechy. Prostřednictvím hostujícího představení, respektive hostujícího pobytu progresivního pražského divadelního spolku Spitfire Company v Berlíně má nadto dojít k prohloubení česko-německé kulturní výměny. S představením „Antiwords“, které bylo napsáno jako pocta Havlově dramatické tvorbě, hostoval soubor Spitfire Company již v několika evropských městech, v USA a v Číně.

Fond budoucnosti podpoří tento projektový záměr částkou 3.576 eur.


5_19_9974 / Milena Jesenská – Křižovatky (Výbor z díla)

Nakladatelství Wallstein Verlag z Göttingenu vydává v němčině rozsáhlou sbírku esejí a reportáží novinářky Mileny Jesenské, která byla předložena v roce 2016 Marií Jiráskovou pod názvem „Křižovatky (výbor z díla)“. Celkem 366 článků obsažených v této sbírce Jesenská publikovala v různých novinách před tím, než byla v roce 1939 nacisty deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, kde v roce 1944 zemřela. Články patří k nejpozoruhodnějším novinářským textům své doby a zároveň představují důležitou součást česko-německých kulturních dějin.
Ve svých reportážích, které jsou vrcholem její publicistické dráhy, se Jesenská zabývá zejména hrozícím nebezpečím fašismu.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 8.000 eur.


4_19_10020 / Enisin deník. Mobilní divadelní představení na téma azyl: sociálně-politické, etické a lidskoprávní vzdělávání

Organizace Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) se sídlem v Berlíně a Základní škola a rodinné centrum Čtyřlístek z Mariánských Lázní chtějí umožnit mladým účastníkům z obou zemí diskuzi o tématech uprchlictví a azylu a jeho následcích v každodenním životě. Základem debaty má být divadelní představení „Enisin deník“, které bude uvedeno v Haus Silberbach v Selbu. Představení vychází z autentického příběhu romské rodiny, viděného očima desetileté dívky Enisy, která uteče z Kosova před válkou a pogromy do Německa a za dramatických událostí je vyhoštěna zpět. Po představení bude žákům umožněna diskuze s herci.  

Fond budoucnosti podpoří tento projekt částkou 1.251 eur.


6_19_9699 / Akční dny pro školáky ,,Věci, za něž se stojí zasadit... stát bez kompromisů" - Flossenbürg, Jáchymov  

Žáci odborných škol z Wiesau a Oselce společně navštíví díky iniciativě Evangelické mládeže v děkanátu Weiden a evangelického sboru z Aše památníky ve Flossenbürgu a Jáchymově a budou přitom reflektovat své vlastní postoje k vyčleňování a xenofobii.
Výchozím bodem bude historie obou míst, na kterou má plynule navázat téma odbojových skupin ve Třetí říši a dále téma aktuální občanské angažovanosti. Účastníci budou v průběhu projektu motivováni k tomu, aby hájili své pojetí morálních hodnot a zaujali aktivní postoj proti rasismu a vyčleňování.

Fond budoucnosti poskytne na tento projekt podporu ve výši 1.050 eur.

 

Další informace a kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
Tel.: +420 283 850 512
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
Česko-německé iniciativy v příhraničních regionech dostanou více peněz
 
 
zpět
 
 
Česko-německý fond budoucnosti